Nurkowanie Zawodowe

                                                                                fot. Tomasz Leśniewski
Czym jest Nurkowanie Zawodowe.

Nurkowanie zawodowe to nic innego jak wykonywanie przez Nurka określonej pracy pod powierzchnią wody.

Nurek to osoba wykonująca prace pod powierzchnią wody w specjalistycznym sprzęcie nurkowym albo pozostającą w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.Nurek oddycha powietrzem lub innym gazem dostarczanym z powierzchni ze stacji obsługującej, nadzorującej i zabezpieczającej pracę nurka. 
Jak zostać Nurkiem Zawodowym.

Zanim kandydat rozpocznie przygodę z nurkowaniem zawodowym, wskazane jest doświadczenie w nurkowaniu rekreacyjnym. Nie jest to wymagane do zrobienia kursu ale znacznie ułatwia zrealizowanie kursu z uwagi na doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

Przed przystąpieniem do szkolenia wymagane jest sprężanie w komorze dekompresyjnej tzw. test ciśnieniowy oraz przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich, po których kandydat otrzymuje orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania prac podwodnych.

Badania obejmują mi.in
1. Badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria i maksymalne zużycie tlenu)
2. EKG spoczynkowe w 12 odprowadzeniach, a u osób po 45. roku życia – EKG wysiłkowe
3. Badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym
4. Badanie EEG ze stymulacją wzrokową i hyperwentylacją
5. Morfologiczne i biochemiczne badanie krwi z uwzględnieniem poziomu glukozy, mocznika, kreatyniny, cholesterolu,               trójglicerydów i albumin
6. Badanie ogólne moczu
7. Badanie RTG kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych)
8. Konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia
9. Test ciśnieniowy

Badania kończą się komisja lekarską, która stwierdza czy stan zdrowia pozwala na prace w zawodzie nurka. 
                           Zespół Komór Dekompresyjnych. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni (fot. własność Tomasz Leśniewski)

Następnym krokiem jakim trzeba zrobić to oczywiście ukończyć szkolenie w ośrodku szkoleniowym uprawnionym do szkoleń Nurków Zawodowych.
Kurs nurka polega na nauce obsługi sprzętu w który wyposażony jest nurek oraz obsługi podstawowych narządzi z którymi nurek może mieć styczność w przyszłej pracy.
Kandydat zapoznaje się z pracami jakie może wykonywać m.in. pomiary, inspekcje, skręcanie i naprawa rurociągów, cięcie lub spawanie podwodne, poszukiwanie, przemieszczanie i wydobywania na powierzchnie różnych przedmiotów oraz ratownictwo.
Kurs kończy się państwowym egzamin teoretycznym i praktycznym. 
                                            Kurs Nurka Zawodowego 3 Klasy - Jaworzno "Koparki" 2010r. (fot.własność Tomasz Leśniewski)


Po pozytywnym zdaniu egzaminu oczkujemy już na wymarzony Dyplom Nurka III Klasy, który wydaje Urząd Morski w Gdyni.
Dyplom upoważnia do wykonywania prac podwodnych do gł. 20 m 
Trzeba zaznaczyć, że zrobienie samego kursu to nie wszystko. Realia znalezienia pracy w zawodzie oraz sama specyfika pracy sprawiają, że w zawodzie zostaje niewielka ilość nurków.
W większości projektów spotyka się te same twarze przewijające się w firmach nurkowych realizujących projekty. Jest to spowodowane tym, że świat nurkowania zawodowego jest jednak dość hermetycznym środowiskiem i większość prac wykonywanych jest przez nurków z polecenia kolegów po fachu. Ma to oczywiście swoje plusy, gdyż w realizacji spotykają się często ludzie, którzy współpracowali już ze sobą i znają się nawzajem.
Nie zmienia to jednak faktu, że do zawodu nurka rokrocznie napływa świeży narybek lecz w stosunku całego kraju jest to naprawdę małe grono osób.
Jest to fach bardzo specyficzny a i życie nurków zawodowych też bywa często specyficzne z tego powodu. Trzeba liczyć się z częstymi wyjazdami i delegacjami, gdyż większość prac odbywa się w nadbałtyckich portach lub w morskich wodach przybrzeżnych.

Prace wykonywane przez Nurka Zawodowego.

Różnorodność prac jest bardzo duża, zależy to też od miejsca wykonywania prac. 

W portach prowadzi się szeroki zakres prac począwszy od budowy obiektów hydrotechnicznych, nabrzeży oraz ich remontów, umacnianie nabrzeży i dna, betonowanie podwodne, wycinanie ścianek, spawanie różnego rodzaju konstrukcji lub anod, przeglądy statków lub usuwanie drobnych usterek. Na otwartym morzu wykonuje się prace przy fermach wiatrowych lub platformach wiertniczych. 
                                             Świnoujście - budowa nabrzeża promowego- układanie materacy i betonowanie podwodne
                                              fot. wł;Tomasz Leśniewski
                                                   Gdynia 2015  - prace przy umacnianiu nabrzeży portowych. fot. wł Tomasz Leśniewski
                                                Gdynia 2016 Port - prace przy pirsie - umacnianie dna fot. wł. Tomasz Leśniewski
                                                                  Gdańsk Port Północny 2016 r umacnianie dna fot.wł.Tomasz Leśniewski
Na śródlądziu głównie pracuje się w obsłudze technicznej elektrowni, gdzie do zadań nurków należą prace remontowe, czyszczenie i przeglądy. W kanałach i rzekach prace głównie obejmują wzmacnianie nabrzeży lub dna, układanie geowłókniny, prace przy budowie mostów lub obiektów hydrotechnicznych. 
                                    Prace na kanale elektrowni Dychów- umacnianie dna i skarp 20011 r. (fot. własność Tomasz Leśniewski)
                                    Gdańsk 2015 - ujście Wisły przedłużenie ujścia wisły oraz umacnianie skarp fot. wł.Tomasz Leśniewski
Bardzo często wykonuje się też prace saperskie na torach wodnych lub pod budowę nowych portów lub innych budowli hydrotechnicznych. Prace te polegają na poszukiwaniu i wydobywaniu przedmiotów ferromagnetycznych – głównie chodzi o niewybuchy i niewypały zalegające jeszcze z czasów wojen oraz różnych przedmiotów porzuconych z przepływających statków. Jest to zazwyczaj złom, zniszczone elementy statków lub inne przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu przepływających statków.
Do wykonywania tego rodzaju prac wymagane są dodatkowe szkolenia specjalistyczne z zakresu prac saperskich oraz badania lekarskie psychologiczne i psychiatryczne. 
Świnoujście Gazoport LNG prace w zakresie poszukiwania i wydobywania z dna morskiego materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. 
Fot. Tomasz leśniewski
                                    Swinoujście 2019r. Zalew Szczeciński, kanał Piastowski - prace saperskie fot.wł. Tomasz Leśniewski

Temat dotyczący wykonywanych prac wymaga osobnego tematu z uwagi na jego różnorodność i specyfikę.

Praca nurka zawodowego to niestety bardzo ciężka praca, wykonywana głównie w uciążliwych i niesprzyjających warunkach. Wymaga od nurka odporności psychofizycznych, dlatego często po kursie na prace decyduje się tylko niewielki procent nurków. Bardzo często prace wykonywane są po omacku w zupełnej ciemności lub braku widoczności.
Jedną z wielu cech jaką musi posiadać nurek jest jego wyobraźnia.
W warunkach w jakich pracuje jest to cecha, która pozwala na wyobrażenie położenia siebie oraz obsługiwanego sprzętu względem tego co wykonuje. Wszelkie przedmioty i urządzenia połączone są różnymi linkami z pokładem jednostki ( poręczówki, linki kierunkowe).
Do tego dochodzi tzw. umbilical, czyli wiązka przewodów łącząca nurka z bazą- tablicą nurkową przy której obowiązki sprawuje kierownik prac podwodnych. W skład wiązki wchodzą m.in. przewód powietrzny, pneumo, łączności, oświetlenia, kamery.
Mnogość tych wszystkich czynników sprawia, że nurek musi potrafić organizować sobie pracę pod woda tak, aby nie stanowiła dla niego potencjalnego niebezpieczeństwa zaplątania lub uszkodzenia podczas wykonywania czynności. Oczywiście nie wszystkie prace charakteryzują się tymi wszystkimi niedogodnymi czynnikami. Są też prace łatwiejsze i przyjemniejsze.
Mówi się, że statystycznie tylko co dziesiąty nurek po kursie będzie wykonywał pracę w zawodzie. Mimo wszystkich niedogodności związanych z tym zawodem praca ta daje wiele satysfakcji z jej wykonywania a sama przynależność do tej grupy zawodowej daje nurkom poczucie wykonywania zawodu wyjątkowego, przeznaczonego dla nielicznej grupy społecznej.
Faktem jest też niestety to, że zawód ten nie był doceniany w Polsce w takim stopniu jak powinien być.W ostatnim czasie zauważalna jest jednak znaczna poprawa zarówno pod kątem świadomości przestrzegania zasad bhp, zarobków oraz samego sprzętu w których nurkowie pracują.


Opracował: Tomasz Leśniewski Nurek Zawodowy 3 Klasy