Stopnie Młodzieżowe

                                  Płetwonurek Młodzieżowy

Szkolenia nurkowe dla młodzieży realizowane jest zgodnie z programem Komisji Płetwonurkowania LOK/CMAS, który został gruntownie przygotowany i jest precyzyjnie dostosowany do możliwości i warunków panujących w wodach naszego kraju.
 Podczas kursu dziecko otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe w tym obszernie ilustrowany podręcznik. Po szkoleniu dziecko otrzymuje międzynarodowy certyfikat pozwalający bezpiecznie cieszyć się ta niezwykłą formą aktywności. Ukończenie kursu pozwala na zaspokojenie pierwszej ciekawości związanej z odkrywaniem tajemnic podwodnego świata, zaszczepienie i rozwój nowej pasji.
Szkolenie na płetwonurka młodzieżowego podzielone jest na trzy poziomy w zależności od wieku dziecka.
                                           
                                              Poziom pierwszy:
                            Płetwonurek Młodzieżowy Brązowy (PMB)

To szkolenie podstawowe dedykowane dla dzieci już od 8 roku życia. W trakcie kursu realizujemy dwa nurkowania w kompletnym sprzęcie nurkowym oraz sesje wykładowe.
Maksymalna głębokość nurkowania to bezpieczne 2 metry. Stopień brązowy ma na celu zapoznanie młodego kursanta ze sprzętem, naukę podstawowych procedur i zasad bezpieczeństwa oraz zabawę w wodzie, ale co ważne w sprzęcie dostosowanym do wagi i gabarytów nawet najmniejszego ośmiolatka.
Po zakończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu, kursant otrzymuje wyprawkę nurka młodzieżowego i może z dumą nosić koszulkę i naszywkę brązowego płetwonurka młodzieżowego KP LOK CMAS.
Szkolenia realizowane są przez cały rok.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 2 m z instruktorem.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 8 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania

Przebieg szkolenia:
• Lekcje i zajęcia praktyczne – minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem nurkowania do głębokości 2 m w basenie, lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych.

Uprawnienia:
Nurkowanie do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem nurkowania.

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KP/ LOK /CMAS (MPM).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka Młodzieżowego 
KP LOK/CMAS z wpisem brązowego stopnia wyszkolenia, międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS (PMB) oraz pakiet płetwonurka młodzieżowego.
                                               

                                                Poziom drugi:
                          Płetwonurek Młodzieżowy Srebrny (PMS)

To szkolenie, na które może dostać się certyfikowany płetwonurek młodzieżowy brązowy, który ukończył 10 lat. Ten poziom nastawiony jest na naukę umiejętności nurkowych głównie tych związanych z bezpieczeństwem. 
W trakcie 3 nurkowań w kompletnym sprzęcie powietrznym, młody nurek będzie samodzielnie regulował pływalność, przemieszczał się pod wodą i radził sobie z podstawowymi problemami, a po zdaniu egzaminu uzyska uprawnienia do nurkowania na głębokość do 6 metrów.
Zdecydowanie rozszerzona oraz ugruntowana zostaje także wiedza teoretyczna na poziomie st,srebrnego.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 6 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego brązowego – PMB,
• ukończone 10 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania

Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne –minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
• 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych,
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia:
• Nurkowanie do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KP LOK/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
• Nurkowanie do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KP LOK/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KP LOK/CMAS (MPM).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego 
KP LOK/CMAS, międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS (PMS) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.

                                                 Poziom trzeci:
                              Płetwonurek Młodzieżowy Złoty (PMZ)

To najwyższy, elitarny stopień płetwonurka młodzieżowego.
Jest on dedykowany dla srebrnych płetwonurków młodzieżowych, którzy ukończyli 12 rok życia.
To szkolenie zrealizować można jedynie na wodach otwartych w trakcie 5 nurkowań ze sprzętem powietrznym na maksymalną głębokość 12 metrów.
W trakcie szkolenia kandydat na złotego nurka, realizuje nurkowania po zadanie, które polega na zdobyciu nowych umiejętności, uczą podejmowania właściwych decyzji, pracy w zespole i udowadnia, że każde nurkowanie może być nie lada przygodą. Szkolenie, to także rozbudowana wiedza ogólna o technice nurkowania, bezpieczeństwu, fizyce nurkowej oraz ratownictwie i środowisku wodnym.
Po zdanym egzaminie kandydat otrzymuje wpis do książeczki nurka, naszywkę oraz certyfikat Złotego Płetwonurka Młodzieżowego.
Stopień ten najczęściej realizowany jest w trakcie obozów na naszej bazie nurkowej nad jeziorem Budzisławskim, w terminie od czerwca do września.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 12 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego srebrnego – PMS,
• ukończone 12 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania

Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne minimum 8 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
• 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych.
• Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia:
• Nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KP LOK/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
• Nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KP LOK /CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KP LOK/CMAS (MPM).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KP LOK/CMAS, międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS (PMZ) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.
Międzynarodowy certyfikat Płetopieńtwonurka Młodzieżowego - stopień - brązowy (jeden delfinek)