Stopnie Płetwonurkowe

Nurkowanie należy do pięknych, ale zarazem do wymagających dziedzin rekreacji. Każdy zdrowy człowiek, który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania, może nurkować i cieszyć sie pięknem podwodnego świata pod warunkiem, że zapozna się z prawami rządzącymi w środowisku wodnym.
Nurkowanie jest bezpieczne dla osób posiadających niezbędną wiedzę w tym zakresie.
 Wiedzę teoretyczną i praktyczną na ten temat można uzyskać na kursach szkoleniowych. Każdy kurs kończy sie nadaniem odpowiednich kwalifikacji płetwonurkowych, które umożliwiają nurkowania na poziomie odpowiednim do poziomu wyszkolenia. 
Istnieje wiele organizacji nurkowych, które szkolą według własnych programów szkoleniowych i wydających odpowiednie certyfikaty poświadczające poziom wyszkolenie płetwonurka. Mimo wielu organizacji nurkowych, szkolenia te zblizone są programowo i  nie pszeszkadza to w nurkowaniach osób wywodzących się z różnych organizacji nurkowych, pod waunkiem, że szkolenia te są przeprowadzane w sposób profesjonalny oraz w pełnym zakresie programowym. 

Najstarszą międzynarodową organizacją nurkową na świecie jest CMAS (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques) - Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej, której członkiem jest również 
Komisja Płetwonurkowania Ligi Obrony Kraju będąca również jedną z najstarszych narodowych organizacji nurkowych w Polsce.

System szkolenia i certyfikowania płetwonurków  oparty jest na bardzo dużym doświadczeniu  wypracowanym przez wszystkie lata działalności szkoleniowej. To właśnie lata doświadczeń pozwoliły na wstąpienie do międzynarodowej konfederacji nurkowej , scentralizowanie i ujednolicenie programów szkolenia odpowiednio do warunków panujących w danym kraju. 
Wydawane certyfikaty potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i są honorowane na całym świecie.
System szkolenia i nadawania uprawnień w KP LOK/CMAS podzielony jest na odpowiednie stopnie świdczące o poziomie wyszkolenia nurkowego. 
Zgodnie z międzynarodowymi wymogami wyróżniamy stopnie młodzieżowe, podstawowe, instruktorskie oraz specjalizacje nurkowe.
Stopnie młodzieżowe
                                   - stopień brązowy PMB  (jeden  delfinek CMAS) 
                                   - stopień srebrny  PMS  (dwa delfinki CMAS)
                                   - stopień złoty PMZ (trzy delfinki CMAS)

Stopnie podstawowe 
                                  - stopień podstawowy P1 (jedna gwiazdka)
                                  - stopień średni  P2 (dwie gwiazdki) 
                                  - stopień wyższy P3 ( trzy gwiazdki)
                                  - stopień najwyższy P4 (cztery gwiazdki)

Stopnie instruktorskie 
                                   - stopień M1 ( jedna gwiazdka)
                                   - stopień M2 (dwie gwiazdki)
                                   - stopień M3 (trzy gwiazdki)

 Każdy instruktor aby mógł szkolić w odpowiedniej specjalizacji nurkowej, musi oczywiście posiadać odpowiednią specjalizację na poziomie podstawowym oraz dodatkowo przejść szkolenie z zakresu nauczania w odpowiedniej specjalizacji co jest potwierdzane odpowiednim certyfikatem.

Specjalizacje nurkowe
                                   - nurkowanie nocne PNO
                                   - nawigacja podwodna PNA
                                   - płetwonurek explorator PNE
                                   - poszukiwanie i wydobywania PPW
                                   - nurkowanie wrakowo - morskie PWM 1, PWM 2
                                   - nurkowanie pod lodem PPL
                                   - nurkowanie w zestawie dwu butlowym PZB
                                   - nurkowanie w konfiguracji bocznej PKB
                                   - nurkowanie w jaskiniach ( PJ1, PJ2, PJ3)
                                   - nurkowanie z uzyciem nitroksu PN 1, PN 2
                                   - nurkowanie trimiksowe PT1 , PT2
                                   - nurkowanie w suchym skafandrze
                                   - nurkowanie w masce pełnotwarzowej PMP
 
  dodatkowo istnieją jeszcze specjalizacje takie jak: 
                                  - futografia pdwodna
                                  - archeologia podwodna 

Szczegółowe informacje na temat powyższych stopni oraz wymagań i certyfikacji znajdują sie na poszczególnych podstronach "Stopnie Nurkowe"