Stopnie Podstawowe

Stopnie podstawowe podzielone sa na cztery poziomy kwalifikacji nurków rekreacyjnych – P1, P2, P3, P4, rózniących sie zakresem głebokości nurkowania oraz poziomem i zakresem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wzrost kompetencji i doświadczenia nurków rekreacyjnych  jest odzwierciedlony w ilości gwiazdek na emblemacie .
Potwierdzeniem ukończonego szkolenia specjalistycznego jest
odpowiedni certyfikat.
Szkolenia należy realizować według obowiązujących programów szkolenia.


                                                  Płetwonurek LOK/CMAS * (P1)

To podstawowy kurs nurkowy, którego ukończenie daje pełną samodzielność. Stopień P1 świadczy o gruntownej wiedzy, dużych umiejętnościach nurkowych i szerokim spojrzeniu na środowisko wodne. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na samodzielne planowanie i wykonywanie nurkowań w charakterze partnera nurkowego do głębokości 20 m.
P1 to doskonałe przygotowanie do wykonywania nurkowań turystycznych w wymagających polskich wodach oraz ciepłych morzach i ocenach na całym świecie. 

                                                Płetwonurek LOK/CMAS ** (P2)

Stopień P2 świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach nurkowych, unikalnej wiedzy i pełnej świadomości nurkowej. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się bezpiecznego ratowania nurków znajdujących się w potrzebie zarówno pod wodą jak i na jej powierzchni. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 40 m oraz na udzielanie pomocy innym nurkom w razie awarii sprzętu lub problemów zdrowotnych. Kursant jest w pełni przygotowany do dbania o bezpieczeństwo własne i innych nurków na całym świecie. 

                                               Płetwonurek LOK/CMAS *** (P3)

To najwyższy stopień rekreacyjny i pierwszy krok na tzw. ścieżce zawodowej. Stopień P3 świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach nurkowych i unikalnej wiedzy. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się pracy z ludźmi - zarządzania nurkowaniami oraz dbania o bezpieczeństwo uczestników na różnego typu wyjazdach nurkowych. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako czynnika oddechowego, oficjalne pomaganie instruktorom przy prowadzeniu kursów oraz profesjonalną organizację wyjazdów nurkowych w kraju i za granicą. Kurs przygotowuje do rozpoczęcia pracy w bazach nurkowych na całym świecie.

                                                 Płetwonurek LOK/CMAS **** (P4)

Stopień uznaniowy dla wyróżniających się płetwonurków P3. Stopień nadaje KP LOK/CMAS na podstawie udokumentowanych materiałów opisujących przebieg praktyki nurkowej kandydata. Wymagane jest posiadanie szerokiej wiedzy nurkowej (kursy) oraz co najmniej 100 nurkowań w  różnych warunkach geograficznych, klimatycznych i hydrologicznych.
Płetwonurek P 4 posiada więdzę, doświadczenie oraz umiejętności do organizowania i nadzorowania nieszkoleniowych imprez płetwonurkowych o dużym zasięgu lub wysokim stopniu trudności (duże obozy i wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze), kierowanie zespołem płetwonurków CMAS*** (P3) zatrudnionych w centrach nurkowych lub turystycznych bazach nurkowych.